01. The Efficacy of Optometric Vision Therapy, AOA

 In

01. The Efficacy of Optometric Vision Therapy, AOA

Amerikanska optikerförbundets policydokument som stödjer synträning. Baserat på 238 vetenskapliga studier.

Recent Posts
0