Ålderssynthet?

Ålderssynthet beror inte på ålder utan på stress och överanvändning av ögonen på nära håll. Precis som andra delar av kroppen, är det viktigt att hålla igång. Det handlar mycket om att använda ögonen på ett sunt sätt. Att gå i skogen, släppa ut blicken fritt och titta på olika avstånd är exempel på sund användning av synen. När man använder synen på ett avspänt sätt, fungerar den naturliga fokuseringsförmågan som den ska.

Det finns flera missuppfattningar om ålderssynthet (presbyopi). Många tror, att när man har fyllt 45 år blir ögonen automatiskt sämre. Utdaterade teorier som man tidigare har förlitat sig till kan härledas till 1800-talet. (Studier av Helmholz (1855) och Donders (1864).) Låt oss istället blicka framåt och se till nya forskningsrön:

Man kan ibland få höra att ”linsen stelnar”. Modern forskning visar att linsen består till 63% av vatten och att den inte förändras märkvärt med ålder. Fisher & Pettet (1973) kommer fram till att det inte finns någon märkbar förändring i linsen allteftersom den åldras samt att stelnande av linsen INTE är anledningen till ålderssynthet. Läs vidare här:

Före grå starr-operation/utbyte av lins inne i ögat (kataraktoperation), används ofta konstant ultraljudshastighet för att exakt bestämma den erforderliga styrkan på implantatet som ska ersätta vår biologiska lins. Hastigheten på ultraljudet genom linsen står i direkt relation till dess elasticitet, och hastigheten på ultraljudet genom linsen förblir konstant med ålder. Schachar et al. (1993) utförde studier på människoapor (primater) med ålderssynthet. Försöksindividerna hade ögonen fokuserade under ultraljudsmätningarna. Man kom fram till att förändringar i linsens mitt som inträffar under ackommodation medför förändringar mindre än 100 mikroner (100 mikroner motsvarar tjockleken på ett hårstrå). Vidare visade Schachar (1992) att han kunde återställa ålderssynthet genom att sy en ring runt ett öga.

Gällande styrkan hos muskeln runt linsen inne i ögat (ciliarmuskeln), studerade Saladin & Stark (1975) detta och upptäckte att den forsätter att dra ihop sig efter att ackommodation är uppnådd. Tamm et al. (1992) kom fram till att muskelstyrkan blir noll vid 120 års ålder. Med andra ord: Ciliarmuskeln har till och med större kraft än vad som behövs för att få de fibrer som håller linsen på plats att slappna av. Fischer (1988) fastslår: ”Ciliarmuskeln genomgår kompensatorisk vävnadsförstoring (hypertrofi) allteftersom ackommodationsstyrkan avtar med ålder. Dess kraft vid sammandragning är ca 50% större vid ålderssynthet än på ungdomar.”

En annan faktor är att linsen växer i tjocklek med ungefär 0.02 mm per år och är dubbelt så tjock vid 80 års ålder som vid 20. Så idén med att tjockleken på linsen är anledningen till bristfällig ackommodation eller fokusering lär inte hålla för någon objektiv granskning.

Ålderssynthet går att träna bort! Synträning är ett omfattande kompetensområde som få personer behärskar. Läs mer i Leo Angarts bok ”Read again without glasses”.

Många frågar om de är för gamla för att komma på en workshop: Vi har haft deltagare över 85 år med goda resultat. Det finns ingen maxgräns i ålder. Det handlar framför allt om viljan att lära sig nytt. Vill du lära dig riktigt bra saker om ögonen och synen? Träna bort din ålderssynthet? Kom på en workshop!

0