Bokstäverna hoppar inte längre

BOKSTÄVERNA HOPPAR INTE LÄNGRE – EN FILM OM SVÅRIGHETER ATT LÄSA

Inlärning sker genom en komplicerad serie av processer. Synen är en av dessa. I många fall ställs diagnosen dyslexi när det i själva verket handlar om synproblem. Videon handlar om synträning vid otillräcklig konvergens. Detta går att träna upp! Tänk om samhället skulle vilja föra ut denna information i dagis, skolor och genom intresseorganisationerna inom dyslexi. Detta är en enorm möjlighet för många barn och vuxna. Vi delar gärna med oss av strategier, kunskaper och verktyg. Och ja, det finns vettig vetenskap som stödjer detta.

0