Det börjar klarna

 In Uncategorized

2011-12-18

Fram till 11 november kunde inte mer än ett par rader på syntavlan från 3 meters avstånd. Idag, 18 december kan jag se rad 10 ganska långa stunder från samma avstånd.
För att ha perfekt syn ska man kunna se rad 13 från 6 meters avstånd, så kallad 6/6 enligt den metriska skalan vilket är detsamma som 20/20 mätt i fot.

Recent Posts
0