En närsynt berättelse

När jag var 11 år konstaterades det att jag såg dåligt på långt håll och fick mina första glasögon. När jag blev 13 år, behövde jag starkare glasögon. (På bilden är jag 14 år.) Lite senare, när jag var 15 år hade synen ytterligare försämrats och jag fick ännu starkare glasögon. Och när jag gick till optikern gången efter … ja, ni kan ju räkna ut hur det gick…

Närsynt berättelse

Det dröjde ända till övre tonåren innan synen stabiliserades. Så småningom började jag med kontaktlinser. Men när jag kom in i 25 årsåldern började ögonen stöta ifrån sig kontaktlinserna och jag fick börja med glasögon igen.

HADE PAPPA RÄTT?
Min pappa var av den uppfattningen att det är viktigt att använda ögonen på olika avstånd för att hålla dem i form. Ögonen behöver tränas, sa pappa. Men optikern sa att detta inte hade någon betydelse. Idag är jag lite besviken på mig själv, eftersom jag skulle ha lyssnat mer på pappa. Optikern hade själv nedsatt syn och bar glasögon, medan min pappa alltid har haft perfekt syn. (Bilden är från 2012, tror jag. Pappa är idag 78 år.)

Det går att träna hela kroppen. Även ögonen!

NEJ TILL PROGRESSIVA GLAS
2009 kom min optiker fram till att jag hade mindre flexibilitet, något som visar sig för många i 40-årsåldern. Det innebär att ögats lins tappar lite av sin elasticitet vilket leder till att det blir svårt att läsa på nära håll, påstod optikern. Jag blev föreslagen progressiva glas, men kände ett inre motstånd: Nu får det vara nog! Jag vill inte ha ytterligare försämrad syn utan väckte frågan:
 Går det att träna upp ögonen på något sätt?

GÅR DET ATT TRÄNA TILL BÄTTRE SYN?
Året därpå, fick jag av en händelse syn på en bok med titeln ”Se bra utan glasögon”. Detta gjorde mig nyfiken och jag började söka mer information i ämnet. Många i synbranschen, både ögonläkare och optiker, menar att det inte går att träna upp synen. Men vill man förändra något, bör man rimligtvis ha en positiv mental inställning inför sin uppgift. Får man veta att något inte är möjligt, vill man kanske inte ens försöka.

Övning med syntavla

8 MINUTER I 365 DAGAR
Jag kom i kontakt med en svensk kvinna som tränade sina ögon och blev helt fri från glasögon. Hon kämpade med synträning i ett helt år: 8 minuter om dagen. Detta skedde redan för 30 år sedan, och sedan dess har hon inte behövt röra sina glasögon. Hon har även kunnat hjälpa många andra människor att få bättre syn med träningsmodellen.

SYNBARA RESULTAT EFTER KORT TID
Senare hittade jag även information om en man som föreläser i synträning över hela världen och får mätbara resultat hos sina kursdeltagare redan efter 1-2 dagar. De allra bästa resultaten visar sig hos barn, som av naturliga skäl inte har haft konventionell korrigering av synen särskilt länge. Hos vuxna som har burit glasögon ett helt liv, tar det längre tid att se förbättringar.

Slippa glasögon

GLASÖGON ELLER KONTAKTLINSER
”Att bära vanliga glasögon med korrigerande lins, eller kontaktlinser,  kommer tyvärr inte att främja din syn. Om ögat inte tränas sker en förslappning och risken är att man behöver starkare korrigering istället.” Kan det här stämma? Eftersom jag själv har burit glasögon i ganska många år, blev jag inte så upplyft av denna tes, men jag tycker att det låter rimligt.

RESAN BÖRJAR
Utifrån det här började min ”synresa”. Startskottet gick i mars 2011 med träning i egen regi (utan personlig tränare). I 38 år hade jag burit relativt starka glasögon (-4.0 och -3.25) för att korrigera närsynthet och astigmatiskt brytningsfel. Eftersom jag har sparat mina gamla glasögonrecept ser jag att samtliga optiker som har undersökt mig under de senaste 20 åren (5 olika optiker) har varit helt överens. Resultatet av dessa synundersökningar är märkligt nog så gott som identiska!

Stockholm

ÖVNINGAR
De övningar och åtgärder jag gjorde bestod i akupressur, ögonmassage, fokusera på långt och nära håll, rotera ögonen i olika ytterlägen. Jag har försökt att vara utan mina glasögon så mycket jag har kunnat för att försöka få ögonen i något slags naturligt tillstånd. När jag inte har sett tillräckligt bra utan, har jag haft glasögon med svagare korrigering – terminalglasögon och använt dessa istället för de vanliga. Det hela gav resultat. Efter tre månaders träning mätte en optiker upp att jag hade kommit ner till -2,75. Det är ju ett ganska bra resultat men inte tillräckligt. Jag kände att jag hade kört fast lite.

MERA INFORMATIONSSÖKNING
Under mina efterforskningar på nätet hittade jag en man som verkar nå häpnadsväckande resultat när det gäller synträning, Han har ägnat de senaste 16 åren åt att resa världen runt och hålla seminarier i synträning. I november åkte jag till Tyskland för att träffa honom och delta i en av hans workshops  under en helg. Jag hade en del förväntningar, men eftersom jag själv är en mycket skeptisk person, var det spännande att se hur jag skulle uppleva både workshop och instruktör. Jag kan avslöja att det hela med råge uppfyllde mina förväntningar.

Leo coming and going

MITT MÖTE MED LEO ANGART
Instruktören, som heter Leo Angart, är en lågmäld, förtroendeingivande person som är mycket entusiasmerande och intressant som talare och som bygger sitt koncept på vetenskaplig grund. (Googla gärna själv på hans namn så hittar du en hel del videomaterial.)

NYA ÖVNINGAR
Här kom det plötsligt ”nya” övningar, dvs för mig tidigare okända sätt att träna synen. Vi fick veta att astigmatism beror på asymmetriska spänningar i musklerna runt ögat och att detta går att träna bort relativt snabbt och lätt om den inte är alltför omfattande, vill säga. Vi fick göra övningar för att vitalisera ögonen och få upp energinivån. Under de två dagarna hann vi att gå igenom närsynthet, översynthet, ögonkoordination, hur man kan bli av med läsglasögonen och får upp  skärpan på olika avstånd. Mycket handlar om att ”kittla igång” ögats naturliga fokuseringsförmåga.

Superman supervision

NYA UPPTÄCKTER – FÖR MIG
Genom olika övningar förstod vi att ögonen egentligen är ”synorgan”, medan synen till största delen formas i vår hjärna. Efter denna 2-dagars workshop var de flesta deltagare förvånade över att deras glasögon var alldeles för starka. Vi var många som märkte att det gick mycket snabbt att se en positiv förändring. Vi kunde förstå hur otroligt stort inflytande vi som individer själva har över vår förmåga att se.

ARBETE MED HYFSAT SNABBT RESULTAT
Till vardags använder jag varken glasögon eller kontaktlinser. Jag märker tydligt att synen mår bäst om jag regelbundet växlar avstånd. Allra bäst ser jag i dagsljus och när solen är uppe och då ger ett klart och naturligt ljus. Vid några få tillfällen behöver jag ta till glasögon: När jag vistas i salar belysta med lysrör som är ett flimrande ljus och svårt att hantera för det mänskliga ögat. När jag kör bil i mörker. Vid dessa tillfällen använder jag korrigering på -1.0

Kunskapens äpple

VARFÖR HAR DET HÄR INTE NÅTT UT I VIDARE OMFATTNING?
Jag är själv mycket förvånad över hur det kan finnas så mycket bra kunskap som inte verkar ha nått ut till allmänheten på ett tillfredsställande sätt. Själv har jag verkligen letat efter information om det här och det har nästan varit omöjligt att hitta något riktigt bra. Hur är det möjligt? Detta har jag undrat under de år jag har jobbat med Leo Angart här i Sverige. Nu med “facit i hand”,  efter att ha arrangerat synträningskurser i några år ser jag det så här: Våra svenska tidningar, radio, tv har inte velat visa det. I andra länder är det betydligt mer utbredd kunskap. Men över huvud taget, verkar det finnas andra intressen i samhället. Förhoppningsvis börjar detta nu luckras upp och vi öppnar ögonen även här för sätt att skapa naturliga synförbättringar.

Ann-Marie tegel

NATURLIG SYN är mitt bidrag till alla som är intresserade av att få naturliga synförbättringar. Jag har nu arbetat tillsammans med Leo Angart i snart 4 år. Tack vare Leos gedigna erfarenhet har jag fått ta del av unik kompetens som är ovärderlig både för mig och våra klienter. Läs gärna Leos egen berättelse “my approach” som liknar denna, genom att gå in på www.vision-training.com och klicka på första bilden, så visas en video. Hör gärna av dig: Ann-Marie Näslund 0709 96 86 22

Lär dig hur du kan förbättra din syn

0