Eye exercise Rawstron 2005

 In

Eye exercise Rawstron 2005

Här är en översikt där man inte anser att synträning fungerar. Men letar man inom fel område, dvs “medicin” så kommer man inte att hitta särskilt mycket. Istället behöver man söka inom områdena “behavioural optometry” och “ophtalmology” vilket är områden relaterade. American Optometry Association stödjer dock synträning med 238 vetenskapliga studier.

Recent Posts
0