Litar vi på våra egna sinnen? Tänker vi själva?
Eller gör vi enbart det vi blir tillsagda?
Hur skapas vårt grupp-beteende?
Titta och tänk själv. Berätta gärna vad du tycker!

0