Introduktion

Vi har ersatt tidigare workshops med SYNOPTIMERING och ÖGONSEMESTER. Här nedan får du inblick i vad vi lär ut.

Synträning har inget att göra med optometri. Optometri handlar om att korrigera synen med glasögon eller kontaktlinser. Synträning handlar om att återställa synen till det naturliga läge som vi är skapta för. Tänk på synträning som FRISKVÅRD FÖR ÖGONEN.

Anatomisk genomgång om hur ögat fungerar.  Översikt om hur olika delar av ögat fokuserar och hur laserkirugi påverkar. Efter det kirurgiska ingreppet är du fortfarande lika närsynt…

Alltför mycket arbete på nära håll, skärmarbete t ex datorer, mobiler, plattor gör att ögat måste anstränga sig i ett visst läge. Ögats fokuseringssystem låser sig vid just det avståndet och tvingas anpassa sig efter denna miljö. Följden blir tyvärr att man gradvis “tränar” synsystemet genom att bli alltmer närsynt.

Kontakta oss gärna: Ann-Marie Näslund 0709 96 86 22.

0