Kunskapsbanken

När du citerar eller återger information från Kunskapsbanken är det viktigt att du anger källan: Naturlig Syn. Synträningen består av flera olika komponenter: muskulär träning, avslappning, mentala övningar och koordination. Här kommer några grundprinciper som synträningen följer:

  • Synen fungerar till 90 % mentalt
  • Perfekt syn är det naturliga tillståndet
  • Synen är en inlärd förmåga
  • Synfältet är en spegel av vår energinivå
  • Synen härrör från insidan (går ut och kommer sedan tillbaka inåt)
  • Musklerna kommer tillbaka om de tränas

HUR BÖRJAR MAN?
Beroende på vad du har för synfel gör du olika typer av övningar. Synträning kan med fördel tillämpas om du har:

  • astigmatiskt brytningsfel
  • presbyopi (ålderssynthet) = behov av läsglasögon
  • närsynthet
  • översynthet
VAG ÄR EGENTLIGEN ASTIGMATISM?
Astigmatism orsakas av oliksidiga spänningar påverkade av de fyra raka musklerna runt ögat. När allt fungerar som det ska, gör spänningen att hornhinnan formas till en perfekt kupol. Men om en eller flera av musklerna är mer spända än de andra blir hornhinnan oval och astigmatism uppkommer.

En förvrängd hornhinna skapar skuggor bakom bokstäver när man läser eller dubblar bilden. Spänningsmönstret kan visa sig vid olika axlar. I de flesta fall bedöms astigmatismen som mild om den understiger en dioptri. Måttlig astigmatism ligger mellan en och två dioptrier. Astigmatism anses allvarlig om den är högre än två dioptrier. Det är vanligt med astigmatism men lyckligtvis enkelt att träna bort med synövningar. Har du astigmatism bör du ta itu med detta först och därefter gå vidare med de eventuellt andra synproblem du har.

 

BEHÖVER DU LÄSGLASÖGON?
Ålderssynthet (presbyopi) visar sig runt 45 års ålder när man börjar få svårt att läsa liten text. Vanligen är avståndsseendet perfekt. Men armarna är inte tillräckligt långa! 🙂 Ålderssynthet svarar bra på synträning. Målsättningen är att förflytta den närmre punkten för klar syn till ca 15 cm från dina ögon. Övningarna är framtagna för att återfå förmågan att läsa finstilt på nära håll och hela vägen till en armlängds avstånd. Det är också viktigt att testa koordinationen mellan ögonen på läsavstånd likväl avståndet där du normalt har din datorskärm placerad. En övning man kan göra är att ta en trycksak med text ca 2 mm hög och flytta texten fram och tillbaka och liksom “töja” på spannet där dina ögon vill fokusera. Du kommer då att förflytta den närmre punkten av klar syn. Sedan finns övning för att balansera ditt närseende, en övning för att läsa mindre och mindre text samt en övning för att utveckla omfånget.

Ålderssynthet beror inte på ålder utan på stress och överanvändning av ögonen på nära håll. Precis som andra delar av kroppen, är det viktigt att hålla igång. Det handlar mycket om att använda ögonen på ett sunt sätt. Att gå i skogen, släppa ut blicken fritt och titta på olika avstånd är exempel på sund användning av synen. När man använder synen på ett avspänt sätt, fungerar den naturliga fokuseringsförmågan som den ska.

Det finns flera missuppfattningar om ålderssynthet (presbyopi). Många tror, att när man har fyllt 45 år blir ögonen automatiskt sämre. Utdaterade teorier som man tidigare har förlitat sig till kan härledas till 1800-talet. (Studier av Helmholz (1855) och Donders (1864).) Låt oss istället blicka framåt och se till nya forskningsrön:

Man kan ibland få höra att ”linsen stelnar”. Modern forskning visar att linsen består till 63% av vatten och att den inte förändras märkvärt med ålder. Fisher & Pettet (1973) kommer fram till att det inte finns någon märkbar förändring i linsen allteftersom den åldras samt att stelnande av linsen INTE är anledningen till ålderssynthet. Läs vidare här:

Före grå starr-operation/utbyte av lins inne i ögat (kataraktoperation), används ofta konstant ultraljudshastighet för att exakt bestämma den erforderliga styrkan på implantatet som ska ersätta vår biologiska lins. Hastigheten på ultraljudet genom linsen står i direkt relation till dess elasticitet, och hastigheten på ultraljudet genom linsen förblir konstant med ålder. Schachar et al. (1993) utförde studier på människoapor (primater) med ålderssynthet. Försöksindividerna hade ögonen fokuserade under ultraljudsmätningarna. Man kom fram till att förändringar i linsens mitt som inträffar under ackommodation medför förändringar mindre än 100 mikroner (100 mikroner motsvarar tjockleken på ett hårstrå). Vidare visade Schachar (1992) att han kunde återställa ålderssynthet genom att sy en ring runt ett öga.

Gällande styrkan hos muskeln runt linsen inne i ögat (ciliarmuskeln), studerade Saladin & Stark (1975) detta och upptäckte att den forsätter att dra ihop sig efter att ackommodation är uppnådd. Tamm et al. (1992) kom fram till att muskelstyrkan blir noll vid 120 års ålder. Med andra ord: Ciliarmuskeln har till och med större kraft än vad som behövs för att få de fibrer som håller linsen på plats att slappna av. Fischer (1988) fastslår: ”Ciliarmuskeln genomgår kompensatorisk vävnadsförstoring (hypertrofi) allteftersom ackommodationsstyrkan avtar med ålder. Dess kraft vid sammandragning är ca 50% större vid ålderssynthet än på ungdomar.”

En annan faktor är att linsen växer i tjocklek med ungefär 0.02 mm per år och är dubbelt så tjock vid 80 års ålder som vid 20. Så idén med att tjockleken på linsen är anledningen till bristfällig ackommodation eller fokusering lär inte hålla för någon objektiv granskning. (Läs gärna om modern vetenskaplig forskning själv på Pub Med och Google Scholar.)

Ålderssynthet går att träna bort! Synträning är ett omfattande kompetensområde som få personer behärskar. Under 2014 kommer Leo Angarts nya bok ”Read again without glasses”.

Många frågar om de är för gamla för att komma på en workshop: Vi har haft deltagare över 85 år med goda resultat. Det finns ingen maxgräns i ålder. Det handlar framför allt om viljan att lära sig nytt. Vill du lära dig riktigt bra saker om ögonen och synen? Träna bort din ålderssynthet? Kom på en workshop!

GÅR DET ATT TRÄNA BORT NÄRSYNTHET?
När man har en liten grad av närsynthet är den bästa synträningen att jobba med syntavla. Målet är att komma så många rader ner på syntavlan som möjligt. Med mer än 2 dioptrier kan du inte se bokstäverna på övre halvan. Då behöver du först arbeta med energiövningar. Syntavlan placeras på väggen i bra dagsljus. Dagsljuset just, har speciella egenskaper som är överlägsna all konstgjord belysning. Förutom dessa övningar finns en övning för att uppnå synskärpa, en annan övning för att uppnå god samordning mellan ögonen, och ytterligare en övning för att få hjärnan att framgångsrikt kombinera en bild från varje öga till en tredimensionell bild samt att undvika att det ena ögat “tar över”.

GÅR DET ATT TRÄNA BORT ÖVERSYNTHET
Översynthet benämns även långsynthet eller hyperopi. Det drabbar 8-10% av alla barn. Dessa barn har inga svårigheter att läsa tavlan men när de läser på nära håll blir ögonen lätt ansträngda, vilket kan leda till koncentrationssvårigheter under lång tid och även beteendeproblem. Ansträngda ögon är det främsta problemet, vilket lätt kan åtgärdas genom synträning. Översynthet är annorlunda än behovet av läsglasögon, det senare utvecklas efter hand när man blir äldre. Här behöver man utveckla flexibilitet i ögonmusklerna. Man behöver få tröttheten ur ögonen samt få energin att flöda. Man kan stimulera ögonen genom att “söka efter minsta detalj” som man kan se på så nära håll som möjligt. De övningar som är tillämpliga här är muskelträning, akupressurövning, fokuseringsträning samt mentala övningar.

AMBLYOPI (LAZY EYE)
Amblyopi (lazy eye), är ett tillstånd där ena ögat stängs av från hjärnan av okänd anledning . Detta tillstånd är ofta kopplat till skelning , då ett öga i taget är riktat åt annat håll, vanligen in eller ut (men även upp eller ned förekommer). Hjärnan har en tendens att stänga av bilder som avviker bortom mittlinjen av synen . Det “lata ögat” fungerar egentligen oftast perfekt, men det är signalen till hjärnan som inte fungerar som den ska. Och samordningen mellan de båda ögonen är satt ur spel. Synträning är mycket effektivt för att utveckla samordningen mellan de båda ögonen. Ofta är även svår närsynthet kopplad till ”lazy eye”, vilket går att träna bort. Traditionellt sett har man tidigare använt träning med lapp för ena ögat för att få igång det öga som inte samarbetar med synhjärnan för att på så sätt tvinga igång önskad funktionalitet. Tyvärr har inte denna kraftfulla metod uppnått önskade resultat. Den synträning som Leo lär ut har istället kropp och själ i fokus och har ett mycket mera skonsamt tillvägagångssätt. Här har du har ett fast uppställt mål och får direkt återkoppling och kan därigenom successivt följa dina framsteg. Träna bort ”lazy eye” är en lång process som förstås beror på hur allvarlig närsyntheten är. Belöningen är dock fantastisk: Perfekt syn! Anmäl dig till en workshop!

SKELNING
Skelning utvecklas oftast i barndomen (omkring två års ålder). Vanligtvis avviker ett öga som riktar sig inåt (esotropi) eller utåt (exotropi). Det finns även skelning där ett öga riktar sig uppåt (hypertropi) eller nedåt (hypotropi). Ögonläkare föredrar i allmänhet att kirurgiskt korrigera musklerna runt ögat. Senare tids forskning påvisar risker för denna typ av ingrepp vilket har gjort att man har blivit mer betänksam. Ett kirurgiskt ingrepp korrigerar utseendet kosmetiskt, men tyvärr uppnås sällan tredimensionell syn och man får ändå efter denna typ av förfarande ”lazy eye. Synträning är mycket effektivt för att behandla skelning. I fler än 90%  av fallen kan man räkna med att återfå normal 3D-syn och normal ögonkoordination. I vissa fall kan skelning uppstå när personen är mycket trött eller sjuk. Synträning är den effektivaste vägen och är också mycket mer behagligt för barnet. Det finns oftast ingen anledning till kirurgi eller att bära lapp för ögat. Anmäl dig till en workshop!

0