Ord och begrepp

En begreppsförvirring råder i synbranschen, vilket kan leda till missuppfattningar. Ett exempel “Synfel går inte att träna bort”, som är en utsaga som kan vara både falsk och sann. Här reder vi ut begreppen:

BRYTNINGSFEL
I den etablerade synbranschen i Sverige verkar man ha ett vacklande språkbruk: Ett exempel är ordet “brytningsfel”. Detta verkar oftast få betydelsen “astigmatism”, dvs man sätter likhetstecken mellan “brytningsfel” och “astigmatism” eller kallar det för “astigmatiskt brytningsfel”. Ibland använder branschen vidare betydelse då man även i “brytningsfel” även inkluderar närsynthet och översynthet.

I Naturlig Syn använder vi “brytningsfel” synonymt med engelskans “refractive errors”, det vill säga i betydelsen av “hur ljuset bryts i ögat”. I begreppet brytningsfel inkluderar vi astigmatism, översynthet, närsynthet och ålderssynthet (läsglasögon), dvs sådant som går att träna upp med goda resultat.

SYNFEL
Ordet “synfel”, är det ett generellt begrepp som kan betyda lite vad som helst? Begreppets betydelse verkar kunna anpassas så att det fyller olika syften och får då en godtycklig betydelse. På Naturlig Syn uppfattar vi att ordet “synfel” inkluderar alla möjliga typer av ögonsjukdomar, brytningsfel och tillkortakommanden som gör att man inte uppnår fullgod syn. Vill man envisas med att använda ordet “synfel”, så kan vi hålla med om att “synfel inte går att träna bort”. Vi försöker att undvika att använda “synfel” eftersom det är diffust och man lätt kan gå vilse när man använder ordet. Exempelvis påstår branschen att “synfel går inte att träna bort” I Naturlig Syn vill vi vara tydliga, och vi kan hålla med om att  “synfel som har uppstått som resultat av ögonsjukdomar och kirurgiska ingrepp inte går att träna bort”. Däremot går fel som har med ögats och synens funktionalitet utmärkt att träna bort. Se nedan:

SYNTRÄNINGSBARA FEL
Det går att träna bort följande: Astigmatism, närsynthet, översynthet, ålderssynthet, skelning och ögonkoordinationsproblem (kallat konvergensfel, vergensfel etc). Naturlig Syn arbetar inte med medicin eller kirurgi. Istället är vi inriktade på friskvård och träning. Naturlig Syn utbildar i hur man tar itu med funktionella fel, dvs relaterat till muskler, avslappning och mentalt. Det är hjärnan som kontrollerar musklerna i ögat, och man behöver ha en helhetssyn på det hela för att komma till rätta med det som går att träna upp.

0