Ögonkoordination – konvergens

För att kunna läsa bra, behöver ögonen arbeta tillsammans, så att båda ögonen automatiskt pekar på det ord som man tittar på. Detta kallas konvergens eller ögonkoordination. När detta inte fungerar ordentligt, kan man uppleva en rad svårigheter, såsom att behöva hålla ett finger på texten, eller endast läsa ett ord i taget. Ögonen kan konvergera på en punkt där texten är klar, men denna kan befinna sig ett par centimeter ovanför boken (överkonvergens) eller till och med bakom boken (underkonvergens). Problemet har ingenting att göra med förmågan att läsa: Det verkliga problemet är att man inte kan se ordentligt.

Vanliga symtom är då att man:
• Hoppar en textrad uppåt eller nedåt vid läsning
• Använder ett finger för att följa raderna
• Rör på hela huvudet vid läsning
• Kan märka att orden flyttar runt på sidan
• Fastnar på eller upprepar bokstäver inom ett och samma ord
• Upprepade gånger utelämnar småord
• Läser om rader utan att märka det
• Har bristande koncentrationsförmåga vid läsning och skrivning

För att uppleva hur en person med ögonkoordinationsproblem läser, kan du prova följande:

1. Håll ett finger cirka fem centimeter över boksidan eller framför skärmen.
2. Medan du tittar på ditt finger, försök att läsa texten bakom det.
3. Så här är det med överkonvergens.

Det är möjligt att läsa det här sättet, men det kräver en hel del energi och koncentration. Tyvärr blir läsning en svår uppgift och en börda.

0