Översynthet

Översynthet benämns även hyperopi. Förr kallade man det för långsynthet. Det drabbar 8-10% av alla barn. Dessa barn har inga svårigheter att läsa på tavlan i klassrummet, men när de läser på nära håll blir ögonen lätt ansträngda. Detta kan leda till koncentrationssvårigheter och beteendeproblem. Ansträngda ögon är det främsta problemet, vilket lätt kan åtgärdas genom synträning. Översynthet är annorlunda än behovet av läsglasögon, det senare utvecklas efter hand när man blir äldre.

Här behöver man utveckla flexibilitet i ögonmusklerna. Man behöver få tröttheten ur ögonen samt få energin att flöda. Man kan stimulera ögonen genom att ”söka efter minsta detalj” som man kan se på så nära håll som möjligt. De övningar som är tillämpliga här är muskelträning, akupressur-övning, fokuseringsträning med syntavla och test kort för närseende. Kom till en workshop!

0