Strålning och ögon

Naturlig Syn bad Mona Nilsson, grundare av Strålskyddsstiftelsen, att berätta om hur strålning från mobilmaster och wifi påverkar vår syn. Så här skriver hon:

Det är känt sedan lång tid att våra ögon är särskilt känsliga för strålning. Därför använder de flesta solglasögon för att skydda ögonen när solen är extra stark. Även mikrovågorna från mobiler och surfplattor kan skada ögonen och leda till att de åldras snabbare. Men när det gäller mikrovågsstrålning från trådlös teknik hjälper inga solglasögon. I stället bör man tänka på att minska användningen av teknik som avger mikrovågsstrålning och öka avståndet till datorskärmen.

Mikrovågsstrålningen från trådlös teknik orsakar oxidativ stress i cellerna. Oxidativ stress är en skademekanism som förekommer vid nästan alla sjukdomar på cellnivå, även ögonsjukdomar exempelvis grå starr.

Forskare har observerat att kalvar som fötts i närheten av mobilmaster har onormalt hög förekomst av grå starr och att nivån av oxidativ stress i ögonlinserna var beroende av strålningsnivån från mobilmasterna. Oxidativ stress och förändring av proteiner i ögats lins har även observerats i laboratoriestudier. Andra forskare som utsatte ögonlinser för mobilstrålning har rapporterat att strålningen orsakade irreparabla skador i form av små bubblor på ögats lins. För att minska riskerna bör exponeringen för strålningen minskas. Tänk på att öka avståndet till dataskärmen och inte sitta för nära TV.

FORSKNING
Nedan kan du läsa om ett urval av de vetenskapliga undersökningar som visar samband mellan skador/negativa effekter på ögat av elektromagnetisk strålning.

  • Användning av smartphones och dataskärmar ökar risken att drabbas av ögonsjukdomar hos barn. Moon et al. 2014
  • Wifi-expering 1 timma om dagen i 30 dagar orsakar oxidativ stress på ögats lins i djurförsök. Tillskott av antixodanter (melatonin) kan ha skyddande effekt. Tök et al. 2014
  • WiFi och DECT-frekvens skadar ögats hornhinna. Akar et al. 2012
  • Mobilstrålning vid 1,8 GHZ (GSM 1800) orsakar oxidativ stress på ögats lins. Kan i förlängningen ge grå starr. Shuang et al. 2013 (full study)
  • Mobilstrålning orsakar oxidativ stress i ögon hos möss. C-vitamintillskott reducerar den skadliga effekten. Jelodar et al. 2013
  • Mobilstrålning förändrar olika proteiner i mänskliga ögonceller. Zhang et al. 2013
  • Exponering för mobilstrålning under fostertiden kan ge skador på fostrets ögonlins. Arner et al. 2013
  • Kvinnor som exponeras för höga elektromagnetiska fält löper ökad risk för ögoncancer. Behrens et al. 2010
  • Mobilmaster orsakar oxidativ stress samt ökad förekomst av grå starr i kalvars ögon. Hässig et al 2009
  • Kycklingembryons ögon påverkas negativt av mobilstrålning. Zaareen et al.: 2009
0