Synträning eller ögonträning – vad heter det?

Det är en bra fråga! Synen handlar inte bara om ögonen, utan till stor del produceras den i olika delar av vår hjärna. Ögonen är synorgan tillsammans med syncentrum i hjärnan och även andra delar av hjärnan är inkopplade. Synträning är att betrakta som FRISKVÅRD FÖR ÖGAT och handlar om hur man återställer en naturlig, fysisk förmåga i vår kropp.

0