Vetenskap

Sann vetenskap är baserad på:
“Jag vet inte. Låt mig undersöka.”
Och hela tiden ifrågasätta huruvida det är det rätta svaret.
“Låt oss göra ett experiment till.”
Varje gång vi gör ett experiment bevisar vi vad det är vi undersöker.
Richard Bartlett

Nobelpristagaren i fysik 1965 Richard Feynman skrev: ”Vetenskap är att ifrågasätta experterna”.

Att hela tiden ställa sig frågor. Vilka frågor väljer man att ställa och varför? Man kan undra vart vetenskapen har tagit vägen idag. Med det som vi i samhället idag kallar vetenskap verkar man kunna bevisa en mängd olika saker. Ofta är dessa motstridiga. Vem betalar? Vad finns det för bakomliggande intressen? Hur man ställer en fråga verkar vara väldigt viktigt med tanke på det svar man får.

Dr Richard Horton som är chefredaktör för en av världens mest erkända medicinska tidskrifter, The Lancet, varnar för att hälften av alla medicinska studier baseras på pseudovetenskap. Konsekvensen blir att många vacciner och läkemedel är exempel på kvacksalveri.

I Sverige används inom vården “vetenskap och beprövad erfarenhet”. Läs om definitionen av detta begrepp på Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering och på National Health Federation. Vad anser du? Berätta gärna.

EPIGENETIK: Det är dags att öppna ögonen för det som verkligen fungerar. Genom Bruce Lipton och andra ledande forskare har nya upptäckter kommit fram om hur kropp och sinne fungerar. Epigenetiken handlar om hur våra celler tar emot information. Titta på videon som handlar om att DNA och våra gener inte kontrollerar vår biologi. Istället kontrolleras vårt DNA från signaler utanför cellen. Vi kan själva påverka väldigt mycket genom livsstil, kost och tankar.

Synen är ett intressant område att utforska. Det finns studier som understödjer synträning och som påvisar vad som kan vara orsaken till att obalanser i synsystemet uppstår. Hur vi använder våra ögon i vardagen påverkar uppkomsten av brytningsfel (t ex astigmatism och närsynthet, översynthet, ålderssynthet). American Optometry Association utfärdade 1988 ett policydokument som stödjer synträning. Detta dokument är baserat på 238 studier.

Vill du veta mer om synträningens effektivitet, kan vi tipsa om “fallstudier”,  berättelser om människor som har syntränat. Några sådana hittar du under rubriken “Våra kunder”. Det finns många fler som du kan få ta del av genom att höra av dig till oss.

Men bara för att dessa studier talar för synträning anser vi inte oss vara klara. Vi vill hela tiden ha ett öppet sinne för nya och även gamla upptäckter. Vi vill fortsätta att lära oss. Hör gärna av dig!

0