Vetenskap och praxis

Vi har i Sverige något som heter SBU. Så här presenterar de sig:

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård.

SBU ger ut en skrift som heter VETENSKAP OCH PRAXIS. Man kan få den utan kostnad i brevlådan. Vi har nedan länkat upp till artiklar som handlar om synen. Tidigare har man, tycker vi, haft en vettig granskning. Under 2016 har inriktningen gjorts om och framtiden får utvisa hur myndigheten och dess granskning utvecklas. Vi hoppas att man fortsätter att ha fokus på patientens bästa och vettig syn på kroppens självläkande förmåga.

Observera att det mesta av informationen nedan sorterar under området medicin. Medicin ligger utanför det vi arbetar med i Naturlig Syn. Men eftersom det är ett näraliggande område, ville vi länka till detta så att du kan läsa och bilda dig en egen uppfattning. Är den moderna vården så bra som vi önskar?

Operation vid brytningsfel i ögat
Ögonkirurgi – realistiska förväntningar viktigt inför operation av brytningsfel
Glaukom (grön starr)
Gula fläcken – Vass men dyr behandling sätter kostnaden i blickfånget

0