Närsynthet

Närsynthet är det allra vanligaste synproblemet och ungefär hälften av befolkningen är numera närsynt. När man är närsynt, brukar man kunna se det som händer på nära håll ganska bra. Det är värre med det som finns längre bort … Vanligtvis uppstår närsynthet i skolåldern, och det märks när man inte längre tydligt kan läsa vad läraren skriver framme på tavlan. Först går det att hantera, men snart blir problemet allt värre. Man får sina första glasögon. Tyvärr brukar synen bli allt sämre, glasögonen blir allt starkare och man är i en hopplös situation.

Många säger att det inte går att återfå fullgod syn om man en gång har “drabbats” av närsynthet. Det stämmer inte. Leo Angart är själv ett levande exempel. Han hade i 26 år 5,5 dioptrier närsynthet. Genom en övning han lär ut, lyckades han återfå fullgod syn på 3 månader. I boken “Improve your eyesight naturally” och på en workshop får du lära dig hur det går till. Beroende på hur stor grad av närsynthet man har, behöver man börja på olika ställen. Leo har en uppdelning på tre enkla steg och förklarar pedagogiskt vad som behöver göras i varje läge:
– Närsynthet över 4 dioptrier
– Närsynthet vid 2-3 dioptrier
– Närsynthet under 2 dioptrier

När man har en liten grad av närsynthet är den bästa synträningen att jobba med syntavla. Målet är att komma så många rader ner på syntavlan som möjligt. Med mer än 2 dioptrier kan du inte se bokstäverna på övre halvan. Då behöver du först arbeta med energiövningar. Syntavlan placeras på väggen i bra dagsljus. Dagsljuset just, har speciella egenskaper som är överlägsna all konstgjord belysning. Förutom dessa övningar finns en övning för att uppnå synskärpa, en annan övning för att uppnå god samordning mellan ögonen, och ytterligare en övning för att få hjärnan att framgångsrikt kombinera en bild från varje öga till en tredimensionell bild samt att undvika att det ena ögat ”tar över”.

0