Skelning

Skelning vanligtvis är något som drabbar barn. Det är heller inte ovanligt hos vuxna. I många fall har individen träffat en hel del läkare och på kliniker. Ofta leder de traditionella behandlingsförfaranden ingenstans, utan bygger bara upp mer frustration för alla inblandade.

På grund av det avvikande ögat, uppstår ett stressande dubbelseende som leder till att hjärnan växlar bild och skapar amblyopi som en strategi att kompensera. Detta är en anledning till att skelning och amblyopi kopplas ihop. Skelning uppstår eftersom en eller flera av ögonmusklerna är för hårt spända. Till exempel i esotropi, som står för nästan 50%, är den inre raka muskeln alltför spänd, vilket orsakar att ögat att vrids för långt inåt.

Skelning är ett tillstånd då ett öga vrids i en annan riktning än det ögat som används för att se. Vridningen kan vara inåt och kallas då esotropi (från grekiskans ese, som betyder inåt). När ögat vrider sig utåt, kallas det exotropi (från grekiskans exo, som betyder utåt). Avvikelsen kan vara allt från nästan omärklig till mycket svår där pupillen är nästan dold i ögonvrån. Avvikelsen kan visa sig uppåt och kallas då hyperfori (från grekiskans över), eller det kan nedåt hypofori (från grekiskans hypo, under).

Orsaken till skelning är ännu inte känd.Det som från ögonläkare och optiker föreslås kan vara prismaglas, läsglasögon, progressiva glas eller operation. Det vanliga tillvägagångssättet är att först behandla amblyopi om den finns. Detta kallas ibland latöga/lazy eye.Med detta avses att ett öga inte släpper in signalen helt och hållet.

Man försöker att hjälpa människor med skelning genom att infoga prismor för att korrigera för divergensen. Men det finns en gräns för hur mycket divergens som kan behandlas (upp till 5 D prismadioptrier) innan glasen blir alltför tunga. Kirurgi är ett annat alternativ som ofta rekommenderas av ögonläkare. Men synen blir inte alltid bättre genom att kirurgiskt förkorta eller placera om ögonmusklerna. Det kirurgiska ingreppet korrigerar ögats läge så det kosmetiska utseendet förbättras. Men för att få hjärnan att samarbeta med höger och vänster öga krävs andra insatser. Kirurgi bör övervägas först när alla andra möjligheter är uttömda.

Ögonläkare William H. Bates, MD (1920) kom fram till att skelning orsakades, inte av styrkan i musklerna utan av anspänningen, och i det avseendet var det ingen skillnad vid närsynthet, översynthet eller astigmatism. Dessa är alla funktionella problem som svarar bra på synträning. Synträning involverar både kropp och själ. Både barn och vuxna reagerar snabbt och upptäcker att båda ögonen kan arbeta tillsammans. I de flesta fall är det divergerade ögat (det som pekar åt fel håll) närsynt eller översynt att detta måste också tas om hand. Prognosen på lyckat resultat med synträning vid skelning är god: 90%. Det är full 3D-seende och normal samordning av ögonen.

Boka individuell rådgivning, läs boken Improve your eyesight där det står en hel del om skelning eller kom på en workshop!

0