Villkor för samtliga våra tjänster och produkter
Betalning sker på utsatt förfallodatum.
Om förfallodatum ej har angetts, ska betalning ske inom 10 dagar.
Dröjsmålsränta om 20% tillämpas.
Om betalningspåminnelse behöver skickas, utgår lagstadgad avgift  60:-

Villkor utbildningar
– Anmälan är bindande och avgiften betalas via kort eller via faktura.
– Avbokning skall ske skriftligen.
– Vid avbokning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av kurspriset.
– Vid senare avbokning än 14 dagar före kursstart utgår en avbokningsavgift motsvarande 50% av kurspriset.
– Vid avbokning senare än 24 timmar före kursdagen utgår hel kursavgift.
– Ombokning skall ske skriftligen. För ombokning till workshop vid senare tillfälle utgår en ombokningsavgift motsvarande 20% av kurspriset.
– Vid senare ombokning än 14 dagar före kursstart utgår en ombokningsavgift motsvarande 40% av kurspriset.
– Uteblir du från kursen utan att avboka utgår hel kursavgift.
– Har du en preliminär bokning, övergår den till att bli definitiv en månad före kursstart, om du inte har åtgärdat din bokning.
– Du har rätt att sända en annan person i ditt ställe.
– Full återbetalning sker om kursen ställs in eller flyttas till annat datum.

I en workshop ingår:
– Utbildning 10 timmar fördelat på två dagar (antingen två vardagkvällar eller två helgdagar).
– Kurslitteratur på svenska i färgtryck på 32 sid A4.
– Kursmaterial: Enkla redskap för att mäta och träna synen.
– Vid utbildning under veckor: Något matigt veganskt samt vegetariskt, frukt, juice, kaffe, te.
– Vid workshop under helg, står varje deltagare för sin egen lunch.
– Önskar du specialkost? Vänligen fyll i vilken typ och specificera gärna vad du vill att vi inhandlar!

Under en workshop är det Leo Angart som leder utbildningen. Han talar lätt engelska. Leo är ursprungligen från Danmark, vilket innebär att du kan tala svenska med honom, men du får svar på engelska. Ann-Marie Näslund finns med och tolkar vid behov.

 

0