KLARADE MEDICAL-TESTET MED FLYGANDE FÄRGER

När jag stod inför utmaningen att ta mitt pilotcertifikat, var min största oro min syn. Vid 51 års ålder hade jag märkt av en gradvis försämring och behovet av läsglasögon hade blivit ett faktum. 

Situationen kändes inte optimal, särskilt med tanke på de strikta medicinska krav som ställs för att bli pilot. Det var då jag vände mig till Metatron på Neokliniken, i hopp om att förbättra min ögonhälsa.

Resultatet blev mer än jag hade vågat hoppas på; inte bara kunde jag lämna läsglasögonen bakom mig, men jag upplevde fortfarande en viss suddighet på längre avstånd.

Det var genom bekanta som jag fick höra om Anita och hennes arbete med naturlig synoptimering. Med bara en vecka kvar till mitt medical test, kände jag en viss desperation men också hopp om att kunna göra något åt min situation. 

Jag tog kontakt med Anita och inledde min synträning omgående. Trots den knappa tiden – endast tre dagar till mitt medicinska test – gav jag mig i kast med träningsprogrammet med fullt fokus. Träningsprogrammet med Anita var intensivt men väldigt effektivt. Genom att följa hennes råd och övningar noggrant, märkte jag en snabb förbättring. 

Det kändes nästan overkligt när jag satt där under mitt medical test och insåg att jag kunde se perfekt. Testresultaten talade sitt tydliga språk: jag hade uppnått perfekt syn.

Denna erfarenhet har inte bara varit en lättnad i min strävan att bli pilot, utan även en ögonöppnare på ett personligt plan. Det har bevisat för mig att ålder inte är ett hinder för förbättring och att med rätt mindset och rätt hjälp kan man övervinna utmaningar som initialt verkar oöverkomliga.

För alla där ute som står inför liknande utmaningar, vare sig det gäller synen eller något annat, vill jag säga: ge inte upp. Det finns hjälp att få och ibland kan lösningen vara närmare än du tror.

Markus Englund, Investerare